LFV-5010S

LFV-5010S

7,780,000đ
Model Number LFV-5010S
Màu sắc Trắng

Vòi cho chậu 3 lỗ