>   >   >   >  Bàn cầu 2 khối

- Bàn cầu nắp đóng êm

- Kiểu xả xi-phông. Xả 2 nút nhấn (4.8L/3.0L)

- Đã bao gồm đế thải nước PT-B102

  • Màu sắc:
THÔNG TIN SẢN PHẨM

 

STT

Chức năng bàn cầu

Mã sản phẩm

Giá

Màu trắng

1

Bàn cầu bao gồm van chặn nước A-703-7

C-504VAN

 3,020,000 

2 Bàn cầu không bao gồm van chặn nước C-504VWN 2.810.000
3 Bàn cầu AQUA CERAMIC bao gồm van chặn nước A-703-7 AC-504VAN 3,440,000
4 Bàn cầu AQUA CERAMIC không bao gồm van chặn nước AC-504VWN 3,320,000