INAX Top >  Giới thiệu về INAX >  Lịch sử INAX

Lịch sử INAX

2007

2007

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO cho phương pháp kiểm định kháng khuẩn của Nhật Bản.

2016

Tạo tiếng vang lớn khi ra mắt loạt bàn cầu SATIS mới (SATIS G-Type) với Giải thưởng thiết kế Red Dot danh giá và công nghệ vệ sinh tiên tiến nhất AQUA CERAMIC.

2016
   1  2