BFV-5103T-3C

Mã sản phẩm: (FB5103T3-F)
Giá sản phẩm: 13.470.000 VND

Thông tin sản phẩm

Bảng giá

STT

Chức Năng

Mã SP Giá (VND)
 

1

Sen tắm nhiệt độ

BFV-5103T-3C

13.470.000

2

Sen tắm nhiệt độ

Tay sen Ecoful Handle

BFV-5103T-5C

14.570.000

©2014  LIXIL Vietnam Co. Ltd.

1800 6633 (Miễn phí)

Lượt truy cập: 3592845