L-298VFC/VEC&L-298VC/VD

Mã sản phẩm: L-298V&L-298VC
Giá sản phẩm: 2.345.000 VND

Thông tin cơ bản

Chậu rửa gắn tường

Màu sắc

Thông tin sản phẩm

STT Chức Năng Chậu Rửa Mã Sản Phẩm Giá (VNĐ)
Màu Trắng Màu Nhạt
1 Chậu  GL-298V (EC, FC) 1.615.000  
2 Chậu thường L-298V (EC, FC) 1.485.000  
3 Chậu ngắn L-298VC/VD 860.000  

 

 

©2014  LIXIL Vietnam Co. Ltd.

1800 6633 (Miễn phí)

Lượt truy cập: 3592860