L-288VFC/VEC & L-288VC/VD

Mã sản phẩm: L-288V & L-288VC
Giá sản phẩm: 1.460.000 VND

Thông tin cơ bản

Chậu rửa gắn tường

Màu sắc

Thông tin sản phẩm

STT Chức Năng Chậu Rửa Mã Sản Phẩm Giá (VNĐ)
Màu Trắng Màu Nhạt
1 Chậu  GL-288V (EC, FC) 1.000.000 1.080.000
2 Chậu thường L-288V (EC, FC) 870.000 950.000
3 Chân chậu ngắn/dài L-288VC/VD 590.000 645.000


©2014  LIXIL Vietnam Co. Ltd.

1800 6633 (Miễn phí)

Lượt truy cập: 3859011