L-284VFC/VEC & L-284VC/VD

Mã sản phẩm: L-284V & L-284VC
Giá sản phẩm: 1.040.000 VND

Thông tin cơ bản

Chậu treo tường L - 284V

Màu sắc

Thông tin sản phẩm

 

STT Mã Sản Phẩm Giá (VNĐ)
Màu Trắng Màu Nhạt
1 L-284V (EC, FC) 530.000 580.000
2 L-284VC/VD 510.000 560.000
©2014  LIXIL Vietnam Co. Ltd.

1800 6633 (Miễn phí)

Lượt truy cập: 3627765