STT Nhóm sản phẩm Mã sản phẩm Download
2 Chậu Đặt Bàn L-293V (Lắp trên bàn)
3 Chậu Treo Tường L-293V (Lắp treo)
4 Chậu Rửa L-297V + L297VC
5 Bồn Tiểu U-116V
6 Bồn Tiểu U-117V
7 Bồn Tiểu U411V; U-431VR
8 Bồn Tiểu U-440V
9 Bồn Tiểu U-417V
10 Van Xả Bồn Tiểu UF - 3V; UF - 4VS
11 Van Xả Bồn Tiểu UF - 5V; UF - 6V
12 Van Xả Bồn Tiểu OKU - 132SM
13 Van Xả Bồn Tiểu OKUV - 32SM
14 Van Xả Bồn Tiểu OK - 100SET
15 Bồn tắm Ocean FBV-1700R, FBV-1500R
16 Bồn Tắm Yếm FBV-1702SL, FBV-1502SL
17 Bồn Tắm Yếm FBV-1702SR, FBV-1502SR
18 Bồn Tắm Galaxy MBV-1700, MBV-1500
19 Buồng Tắm Vách Kính SMBV-1000
20 Bồn Tắm Massage MSBV-1700B
21 Bồn Tắm Massage MSBV-1800N
22 Bồn Tắm WBF-2002DR-VN/FW1 (đang cập nhật)
23 Vòi Cảm Ứng AMV-90K, AMV-90 (đang cập nhật)
24 Vòi Cảm Ứng AMV-90K(220V), AMV-90(220V) (đang cập nhật)
25 Vòi Cảm Ứng Cấu tạo và nguyên lý hoạt động AMV-90K, AMV-90
26 Sen Tắm Nhiệt Độ BFV-8145TS, BFV-8145T-1C
27 Vòi Chậu & Sen Tắm BFV-70S
28 Vòi Chậu & Sen Tắm BFV-28S
29 Vòi Chậu & Sen Tắm LFV-7000B
30 Vòi Chậu & Sen Tắm BFV-7000B (đang cập nhật)
31 Vòi Chậu & Sen Tắm LFV-4001S (đang cập nhập)

Trang 1 2 3

©2014  LIXIL Vietnam Co. Ltd.

1800 6633 (Miễn phí)

Lượt truy cập: 3859011