STT Nhóm sản phẩm Mã sản phẩm Download
1 Thiết bị phòng tắm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH
2 Bồn Cầu Treo Tường C-22PV, C-22PVN
3 Bồn Cầu 2 Khối C-23PVN
4 Bồn Cầu 2 Khối C-117VR, C-117VRN, C-333VT, C-333VTN
5 Bồn Cầu 2 Khối C-108VR, C-108VRN, C-306VT, C-306VTN
6 Bồn Cầu 2 Khối C-117VPR, C-117VPRN, C-333VPT, C-333VPTN
7 Bồn Cầu 2 Khối C-108VPR, C-108VPRN, C-306VPT, C-306VPTN
8 Bồn Cầu 2 Khối C-504VR, C-504VRN
9 Bồn Cầu 2 Khối C-504VT, C-504VTN
10 Bồn Cầu 2 Khối C-711VRN
11 Bồn Cầu 2 Khối C-702VRN
12 Bồn Cầu 2 Khối C-828VRN
13 Bồn Cầu 2 Khối C-801VRN
14 Bồn Cầu 2 Khối C-927VN
15 Bồn Cầu 2 Khối C-907VN
16 Bồn Cầu 1 Khối C-991VRN
17 Bồn Cầu 1 Khối C-900VRN
18 Bồn Cầu 1 Khối C-918VN
19 Bồn Cầu 1 Khối C-909VN
20 Bồn Cầu 1 Khối GC-1017VRN
21 Bồn Cầu 1 Khối GC-1008VRN
22 Bồn Cầu 1 Khối GC-2700VN
23 Bồn Cầu Cảm Ứng CW-S11VN
24 Bồn Cầu Cảm Ứng CW-H21VN
25 Bồn Cầu Cảm Ứng CW-H23VN
26 Bồn Cầu Cảm Ứng CW-RS3VN
27 Chậu Rửa Bản vẽ phần mặt cắt cho chậu bàn
28 Chậu Rửa Cách lắp đặt chậu
29 Chậu Rửa L-2397V
30 Chậu Rửa L-2395V

Trang 1 2 3

©2014  LIXIL Vietnam Co. Ltd.

1800 6633 (Miễn phí)

Lượt truy cập: 3627838