Trung tâm nghiên cứu,quận 9, Hồ Chí Minh

Thông tin công trình

Trung tâm nghiên cứu CNTT viễn thông và sản xuất phần mềm FPT khu công nghệ cao, quận 9, Hồ Chí Minh

©2014  LIXIL Vietnam Co. Ltd.

1800 6633 (Miễn phí)

Lượt truy cập: 3855932