Tòa nhà đại học FPT khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

Thông tin công trình

Đạt giả Kiến trúc Quốc tế

Đạt gải nhất kiến trúc xanh Việt Nam

©2014  LIXIL Vietnam Co. Ltd.

1800 6633 (Miễn phí)

Lượt truy cập: 3855932